Oncologie Netwerk
Midden Gelderland

Oncologie Netwerk Rheden-Dieren

Oncologie Netwerk Rheden-Dieren, neemt kankerpatiënten en hun naasten veel zorgen uit handen. De patiënt hoeft zelf niet op zoek naar de juiste hulpverleners, maar behandelaars wijzen hun patiënt op andere hulp binnen het Oncologie Netwerk. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een oncologie-fysiotherapeut, oedeemtherapeut, ergotherapeut, bandagist, de thuiszorg en een beweegcoach. Maar ook rouwverwerking en ondersteuning bij huishoudelijke zaken behoren tot de opties. Wij proberen de patiënt in een veel groter traject te begeleiden. Met ook aandacht voor partner, familie, werk. Eigenlijk met alles wat er op hun pad komt. Wij wisselen binnen het netwerk ervaringen uit en organiseren alle beschikbare zorg rond de patiënt.

Contactpersoon:
Miriam Donders
026-4955103
Rheden@oncologienetwerkmiddengelderland.nl


Compressiezorg

De compressiespecialist (bandagist) meet therapeutische elastische kousen (steunkousen) voor zowel benen als armen aan. Wij adviseren over verschillende compressiemiddelen, denk daarbij aan compressie hemden, wanneer er sprake is van vochtproblemen in het bovenlichaam. De kousen en compressie hemden beperken de negatieve gevolgen van vaat- en lymfeproblemen en gaan vochtophopingen tegen. De kousen en compressiehulpmiddelen zijn verkrijgbaar in allerlei kleuren. Therapeutische elastische kousen TEK en overige compressiehulpmiddelen worden verstrekt op basis van een verwijzing van de arts.
Movetek Compressiezorg  
Nanne van Cuijk
Rozendaalselaan 34-11
6881 LD Velp
06-58969938
info@movetek.nl
www.movetek.nl

Behandeling aan huis


Diëtetiek

De diëtist is dé specialist op het gebied van voeding en diëten. Wanneer u de diagnose kanker heeft of heeft gehad, kunnen er veel vragen ontstaan over wat u wel en niet zou kunnen eten. Vaak kunt u zelf iets bijdragen aan uw gezondheid door op uw voeding te letten: een goede voeding kan vaak invloed hebben op de behandeling en het genezingsproces. Er zijn echter ook dingen die u beter niet kunt doen.
Verder kunnen er tijdens de behandeling klachten optreden zoals slikklachten, maagdarmklachten, smaakverlies, misselijkheid, aankomen of juist afvallen. Een deel van de klachten komt natuurlijk door behandelingen zoals bestraling en medicatie, maar dieetadviezen die op uw situatie zijn toegespitst kunnen de klachten verlichten en u ondersteunen.Diëtistenpraktijk Hartenvijf
Anouk Hartman
Worth Rhedenseweg 28A
6991 DW Rheden
0313-415078
anouk@hartenvijf.nl
www.hartenvijf.nl

Behandeling aan huis

Ergotherapie

De ergotherapeut richt zich op het effect van de ziekte op het dagelijkse leven. Uitgangspunt is het mogelijk maken van de voor u belangrijke activiteiten. We kijken hierbij naar u als persoon, de activiteit en de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd. U leert hoe u meer kunt doen met minder energie en pijn, door activiteiten bijvoorbeeld anders te doen of inspanning en rust beter af te wisselen. Verder geven we advies over woningaanpassingen en de inzet van hulpmiddelen.
Daarnaast is er aandacht voor de mantelzorger om overbelasting te voorkomen. We kijken naar wat de mantelzorger kan doen om u te ondersteunen in uw dagelijkse handelingen.
Samen wordt de afweging gemaakt hoe dit voor u beiden op een efficiënte en comfortabele manier, kan worden uitgevoerd.
VIEK Ergotherapie
Anje Korsten
06 30413780
info@viekergotherapie.nl
www.viekergotherapie.nl

Behandeling aan huis

 
 


Fysiotherapie

De fysiotherapeuten in de oncologie netwerken zijn gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met en na de behandeling van kanker. Veel voorkomende klachten die bij kanker op kunnen treden zijn pijn, vermoeidheid, verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verlies van uithoudingsvermogen/ spierkracht en een verminderde balans. De fysiotherapeut kan u helpen om op uw niveau fit te worden en te blijven. De fysiotherapeut behandelt ook de klachten die u kunt krijgen als gevolg van de behandelingen denk hierbij aan oedeem, verminderde spierkracht, stijve gewrichten, stug littekenweefsel, vermoeidheid en pijn in je lichaam. In de behandeling kunnen onder andere mobiliserende technieken, oefentherapie, massagetherapie, compressietherapie, ontspanningstherapie ingezet worden om behandeldoelen te bereiken.  


Fysiotherapie
Miriam Donders FMD+

Merian Sluiter (MSc revalidatiewetenschappen, oncologie- en oedeemfysiotherapeut)
Hanneke Buijvoets (oedeemfysiotherapeut)

Plaza 21, 6852 RL Huissen (Medisch Centrum Loovelden)

Worth Rhedenseweg 28a
6991 DW Rheden

026-4955103
welkom@fmdplus.nl
www.fysiomiriamdonders.nl

Behandeling aan huis;
Gratis Haal en Brengservice 
 


 

Fysiotherapiepraktijk Kinamare
Oedeem- en oncologiefysiotherapeut
Tessa Bölger
Ericaplein 9, 6951 CP Dieren
0313-415078
info@kinamare.nl
kinamare.nl

Behandeling aan huis

Psycholoog

De psycholoog kan u begeleiden bij de psychische verwerking van uw ziek zijn. De diagnose kanker kan heel ingrijpend zijn en veel onzekerheid met zich mee brengen. U kunt te maken krijgen met vermoeidheid, slaapproblemen en pijnklachten. Maar ook piekeren, somberheid, angst, aandacht- en geheugenproblemen kunnen u belemmeren om een nieuw evenwicht te vinden in deze moeilijke periode.
De psycholoog kan u en uw naasten uitleg, advies en behandeling geven. Met als doel om weer meer grip op uw leven te krijgen en meer kwaliteit van leven te ervaren.Zelfcetera
Psycholoog reattachspecialist
Nienke Hoogstraten
Schoolweg 1, 6991 XJ Rheden
06-16018336
info@zelfcetera.nl
www.zelfcetera.nl

Behandeling aan huis


Wijkverpleging/Thuiszorg

De wijkverpleegkundige ondersteunt u in uw eigen, vertrouwde omgeving als dat nodig is met thuiszorg, nachtzorg en gespecialiseerde zorg. Wij bieden oncologische en palliatieve zorg in nauw contact met huisarts en specialist. Er is ook gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding beschikbaar als u geen hulp nodig heeft bij de persoonlijke zorg. Zo zorgen wij voor passende zorg waarmee u uw leven zoveel als mogelijk kunt voortzetten zoals u wenst. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige wat u nodig heeft en wat de mogelijkheden zijn. Voor uzelf maar ook ter ondersteuning van uw dierbaren. Wij kunnen bij u thuis advies, informatie en voorlichting geven met betrekking tot vragen over uw ziekteproces op lichamelijk, psychisch en sociaal vlak.

Buurtzorg team Rheden
Anouk Siemens
Groenestraat 42
6991 GG Rheden
085 040 3700
Rheden@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

Behandeling aan huisCare for Cancer Allerzorg
Oncologieverpleegkundige
Angelique Bukman
088-5721060
careforcancer@allerzorg.nl
www.allerzorg.nl/careforcancer

Behandeling aan huis

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

De VPTZ-vrijwilliger ondersteunt mensen die thuis - of in een verpleeghuis of andere instelling - willen sterven én hun mantelzorgers.Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
Marjoes Velman en Wim
06-27481253
info@vptz.nl
www.vpt.nl

Behandeling aan huis

 

Overig

Sport in Rheden
Clarinda Kersten
Gruttostraat 3
6883 CN Velp
026-4976590 (Biljoenbad)
sportinrheden@rheden.nl
www.sportinrheden.nl

Behandeling aan huis